Υποχρεώσεις Δικαιούχων

banner

Σας ενημερώνουμε ότι για τις υποχρεώσεις δικαιούχων έχουν αναρτηθεί υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από δυνητικούς δικαιούχους της ΠΠ 2014-2020.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία.

(*) Για το άνοιγμα των .zip αρχείων θα πρέπει να έχετε σωστά εγκατεστημένη εφαρμογή διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων (π.χ. 7zip, WinZip, WinRar)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020