Νέο ΟΠΣ – Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη ΕΣΠΑ 2014-2020

banner

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες εγγραφής απευθύνονται σε δυνητικούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Αττικής (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κτλ) και ΟΧΙ σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για επιχορήγηση από δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/09/2019

Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που έχει αλλάξει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα σας (π.χ. Δήμαρχος, Διοικητής) θα πρέπει να κάνετε άμεσα τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Εκ νέου εγγραφή χρήστη στην Βάση Χρηστών ΟΠΣ για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σας, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
  2. Αποστολή της παραπάνω αίτησης με διαβιβαστικό έγγραφο που να περιέχει και το username του λογαριασμού προς κατάργηση (προηγούμενος Νόμιμος Εκπρόσωπος)

Το διαβιβαστικό θα πρέπει επίσης να μας ενημερώνει κατάλληλα για την αλλαγή του Νομίμου Εκπροσώπου σας και να περιέχει το πλήρες όνομα αυτού όπως θέλετε να εμφανίζεται στα Δελτία ΟΠΣ, ώστε να προχωρήσουμε και σε ενημέρωση της κεντρικής Βάσης Φορέων ΟΠΣ.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προεργασία

Πριν συμπληρώστε την αίτηση για χορήγηση κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στη φόρμα εισόδου στο ΟΠΣ, την οποία βρίσκετε στη NEA διεύθυνση http://logon.ops.gr

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Οδηγίες & Χρήσιμες Πληροφορίες» εμφανίζεται σελίδα με οδηγίες που θα πρέπει να μελετήσουν οι υπεύθυνοι πληροφορικής του φορέα σας, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους πρόσβασης του υπολογιστή σας.

Κωδικοποίηση φορέα στο ΟΠΣ

Εάν ο φορέας σας δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση χρηματοδότησης σε προηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τότε είναι πιθανό να μην υπάρχει κωδικοποίηση του στο ΟΠΣ, οπότε σαν πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα excel, που θα βρείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «φόρμα στοιχείων φορέα»

(Εδώ ο απευθείας σύνδεσμος: http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/purinas/entipo_foreis.xls)

Το συμπληρωμένο αρχείο excel θα πρέπει να μας το στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efd.unitc@piraeus.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο ΟΠΣ για κάποιο στέλεχος φορέα, πρέπει υποχρεωτικά ο φορέας να είναι κωδικοποιημένος στο ΟΠΣ.


Απενεργοποίηση αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν κάνετε αίτηση για νέο κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει προσωρινά τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων από το πρόγραμμα πλοήγησης στο internet για όλες τις σελίδες.

Ζητήστε βοήθεια από τους υπεύθυνους πληροφορικής του φορέα σας για τον τρόπο που γίνεται αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μπορείτε να επαναφέρετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων.


Συμπλήρωση της αίτησης

Η σελίδα με τη αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης, που πρέπει να συμπληρωθεί, εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020» που βρίσκεται στη φόρμα εισόδου στο ΟΠΣ, στη διεύθυνση http://logon.ops.gr/


Πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης»

Επιλέξτε από την λίστα των φορέων τις Ειδικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύμφωνα με τον σχεδιασμό σας, να υποβάλετε αιτήματα στο μέλλον  (όσες θέλετε)

Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι κωδικοί πρόσβασης στο ΟΠΣ 2014-2020 για κάθε φορέα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις ως προς τα δικαιώματα.

  • Ένας μοναδικός κωδικός στο όνομα του Νομίμου Εκπροσώπου του φορέα, ο οποίος θα έχει δικαιώματα τουλάχιστον ανάγνωσης και υποβολής αίτησης χρηματοδότης ή όλα τα δικαιώματα αν επιθυμεί ο Φορέας.
  • Ένας ή περισσότεροι κωδικοί, στο όνομα κάποιου ή κάποιων στελεχών του φορέα που θα έχουν δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, καταχώρισης και υποβολής δελτίων, αν επιθυμεί ο Φορέας.

Σε περίπτωση που πρέπει να δοθούν και σε κάποιο άλλο στέλεχος του φορέα δικαιώματα υποβολής αίτησης χρηματοδότης, θα πρέπει να υπάρχει χωριστή έγγραφη εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο προς αυτό το στέλεχος του φορέα, την οποία και θα πρέπει να μας αποστείλετε ταχυδρομικά, μαζί με την εκτύπωση της αίτησης, για να ενεργοποιήσουμε την πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε ενεργοποιήσει ήδη λογαριασμό για τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του Φορέα σας, σε κάποια απο τις προηγούμενες Προσκλήσεις μας 2014-2020, δεν χρειάζεται να κάνετε νέο λογαριασμό για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο για επόμενη Πρόσκληση που θα θελήσετε να συμμετάσχετε.

Ο λογαριασμός ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ έχει πρόσβαση σε ΟΛΑ τα έργα του Φορέα σας και σε όλες τις Προσκλήσεις μας για Υποβολή Χρηματοδότησης.


Πεδίο «e-mail»

Παρακαλούμε να δηλώνετε αυστηρά τον προσωπικό και κατά προτίμηση ενεργό υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από το σύστημα για να ενημερώνεστε για τον κωδικό πρόσβασης που θα αποκτήσετε αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το σύστημα.

Χρησιμοποιείται επίσης και από την Υπηρεσία μας για επικοινωνία μαζί σας.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλλει αίτηση και επιθυμείτε αλλαγή  e-mail παρακαλούμε να το αλλάξετε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στην παράγραφο Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων παρακάτω.


Πεδίο «Αρμοδιότητες Χρήστη»

Στο πεδίο «Αρμοδιότητες Χρήστη» ανάλογα με την κατηγορία , από αυτές που αναφέραμε παραπάνω, στην οποία ανήκει κάποιος χρήστης, τα δικαιώματα που θα επιλεγούν προτείνουμε να είναι:

Για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα:

Για στέλεχος του φορέα που θα συντάσσει δελτία:

Για εξουσιοδοτημένο στέλεχος του φορέα (με ξεχωριστή υπηρεσιακή εξουσιοδότηση) που θα συντάσσει δελτία και θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις επιλογές υπάρχει πλέον και η επιλογή “Απογραφικό Δελτίο Συμμετεχόντων” και το επιλέγετε, ειδικά αν έχετε έργα με απασχόληση ατόμων.


Εκτύπωση και υποβολή της αίτησης

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να γίνει εκτύπωσή της. Η εκτύπωση και η υποβολή γίνονται ταυτόχρονα, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση & Υποβολή» πάνω δεξιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Καλό θα ήταν ΠΡΙΝ κάνετε Υποβολή & Εκτύπωση να έχετε  απενεργοποιήσει προσωρινά τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων από το πρόγραμμα πλοήγησης στο internet (μιλήστε με το Τμήμα Πληροφορικής σας)


Αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης

Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σας.

Στην εκτύπωση εμφανίζεται μια σελίδα για κάθε ένα από τους φορείς που επιλέξατε στο πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης», κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να αποσταλεί ΜΟΝΟ η σελίδα που αναγράφει στο πεδίο αυτό «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Οι υπόλοιπες σελίδες θα πρέπει να αποσταλούν στους φορείς που απευθύνονται, όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που διαχειρίζονται αυτοί.

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκαναριστεί ΕΓΧΡΩΜΑ και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail efd.unitc@piraeus.gov.gr


Τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης

Σε περίπτωση ανάγκης για τροποποίηση ή κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης κάποιου χρήστη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως (μέσω email στο efd.unitc@piraeus.gov.gr ) στην Υπηρεσία μας αίτημα υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, που να ζητά αυτή την αλλαγή.


Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων

Η τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη μπορεί να γίνει μόνο αφού ενεργοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης και μόνο από τον ίδιο.

Στην αρχική σελίδα http://logon.ops.gr επιλέξτε “Διαχείριση Λογαριασμού” εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης σας και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές


Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων

Yπάρχει η δυνατότητα για  υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση  efd.unitc@piraeus.gov.gr .

Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή το προβλήματος.

Παρακαλείσθε πριν από την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος  να ανατρέχετε σε αυτή την ιστοσελίδα για να διαπιστώνεται αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία σας ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διαχείριση Δελτίων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την σωστή απεικόνιση και διαχείριση των Δελτίων, σάς προτείνουμε να κάνετε χρήση των browsers:

Chrome ή Mozilla Firefox και όχι του Internet Explorer


Δεν μπορεί να δει ο λογαριασμός του Νόμιμου Εκπρόσωπου του Φορέα τα Δελτία των υπόλοιπων χρηστών του Φορέα του

Βεβαιωθείτε πως στις αρχικές αιτήσεις δημιουργίας χρήστη έχετε δηλώσει σε όλους τους χρήστες τον ΙΔΙΟ κωδικό φορέα.

Αν το έχετε κάνει ήδη, παρακαλώ ενημερώστε μας στο efd.unitc@piraeus.gov.gr για να ελέγξουμε ξανά τους λογαριασμούς σας για πιθανά λάθη στην βάση χρηστών

Αν ΔΕΝ το έχετε κάνει κατά την αρχική εγγραφή, θα πρέπει να γίνει ειδικό αίτημα στην ΕΥ ΟΠΣ για σύνδεση των λογαριασμών, αφού μας ενημερώσετε στο efd.unitc@piraeus.gov.gr


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε ενεργοποιήσει ήδη λογαριασμό για τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του Φορέα σας, σε κάποια απο τις προηγούμενες Προσκλήσεις μας 2014-2020, δεν χρειάζεται να κάνετε νέο λογαριασμό για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο για επόμενη Πρόσκληση που θα θελήσετε να συμμετάσχετε.

Ο λογαριασμός ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ έχει πρόσβαση σε ΟΛΑ τα έργα του Φορέα σας και σε όλες τις Προσκλήσεις μας για Υποβολή Χρηματοδότησης.

Αν αλλάξει ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του Φορέα σας θα πρέπει να κάνετε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ χρήστη για τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ.