Επιτροπή Παρακολούθησης

banner

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015 με Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 474/τ.Β/27.03.2015)ΦΕΚ 598/Β/15-04-2015).

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και την έγκριση της εξειδίκευσής του, μέσω τακτικών συνεδριάσεων και γραπτών διαδικασιών.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής και μέλη της με δικαίωμα ψήφου οι παρακάτω:

  • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ΕΣΠΑ
  • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων των τομέων πολιτικής που αφορούν στο Πρόγραμμα
  • Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)
  • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία, την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω διαθέσιμα αρχεία.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης

https://www.pepattikis.gr/basiki-selida/epitropes-parakoloythisis

Γραπτές Διαδικασίες

https://www.pepattikis.gr/basiki-selida/exeidikeysi-epiheirisiakoy-programmatos