Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2024

Προγραμματισμός Προσκλήσεων για την ΠΠ 2021-2027

Δημοσιεύεται το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 49 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1060/2021, στο πλαίσιο της διαφάνειας της υλοποίησης και της επικοινωνίας για την έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των ωφελούμενων προκειμένου να προετοιμάσουν και να ωριμάσουν τις προτάσεις που θα υποβάλλουν.

Προγραμματισμός Προσκλήσεων Ιούνιος 2024
Προγραμματισμός Προσκλήσεων Μάιος 2024

ΕΣΠΑ Logo