Νομικό Πλαίσιο

banner

 

Έγκριση Στρατηγικής


Ορισμός ΕΦ της ΕΥΔ ΕΠ Αττική 2014-2020 πλην ΚΕ


Ορισμός ΕΦ της ΕΥΔ ΕΠ Αττική 2014-2020 για ΚΕ


Ορισμός ΕΦ της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ