«Παρουσίαση – Απολογισμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

banner

«Παρουσίαση – Απολογισμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σας προσκαλεί στην Εκδήλωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης με τίτλο: «Παρουσίαση – Απολογισμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, παρακαλούμε συμπληρώσετε τα πεδία της παρακάτω φόρμας: https://woobox.com/sagrag