Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Παρουσίαση – Απολογισμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

banner

Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Παρουσίαση – Απολογισμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΟΧΕ ΒΑΑ Πειραιά με τίτλο:

«Παρουσίαση – Απολογισμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Δήμου Πειραιά, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν ως επίτιμοι ομιλητές, αλλά και τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του!

Μπορείτε να παρακαλουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ